Beschrijving

Deze schildering van bomen aan een pad langs het water geven weinig aanknopingspunten waarmee de lokatie bepaald zou kunnen worden.
Op basis van de herfsttinten en de vallende bladeren, zou dit echter #33 “Herfst Rivierenhof park” of #34 “Herfst Valkenberg Breda” of #35 “Herfst park Vrouwenhof” kunnen zijn.
Deze titels komen alle 3 voor op de ongedateerde catalogus.