Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Concept jaarrekening 2018

Het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor haar diensten.