Welkom op de website van de Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs.

Franciscus Isidorus Hertoghs (6 juni 1881 – 13 november 1952) was een verdienstelijk kunstenaar uit Roosendaal die gedurende zijn leven vele portretten, stadsgezichten en landschappen op doek heeft vastgelegd.
Frans Hertoghs en zijn werken kregen beperkte aandacht in verschillende kunstcatalogi en in het standaardwerk van Pieter A. Scheen “Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 – 1950”.

Frans Hertoghs schilderde en tekende zijn landschappen en stadsgezichten vooral in zuidelijk Nederland.
Onder andere in de plaatsen Roosendaal, Oud-Gastel, Steenbergen, Willemstad, Zundert, Eindhoven, Aalst, Woensel, Nieuwerkerk, Veere, Zierikzee, Vlissingen en Bergen op Zoom. Daarnaast heeft Frans Hertoghs schilderijen gemaakt in Parijs en op 14 mei 1940 in Rotterdam, direct na het bombardement.
De portretten zijn met name van toenmalige katholieke en seculiere hoogwaardigheidsbekleders uit Roosendaal en omgeving, maar ook van eenvoudige mannen of vrouwen uit stad of dorp.
Veel van de taferelen en plaatsen die Frans Hertoghs geschilderd heeft bestaan nu niet meer of zijn onherkenbaar veranderd.
De werken van Frans Hertoghs hebben hierdoor een groeiende cultuurhistorische waarde.

Frans Hertoghs signeerde zijn werk doorgaans met F. Hertoghs of Fr. Hertoghs, Bij in opdracht vervaardigde portretten ontbreekt de handtekening soms echter,

Een klein aantal schilderijen is nog steeds in het bezit van de familie Hertoghs. In museum “Het Tongerlohuys” te Roosendaal zijn ook diverse schilderijen van Frans Hertoghs te bezichtigen.
In de loop van de jaren is helaas steeds meer werk van Frans Hertoghs uit het oog verloren geraakt of zelfs totaal verloren gegaan..

De stichting

Op 7 april 2016 is door een aantal (achter)kleinkinderen van Frans Hertoghs de stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs opgericht.

Doel van de stichting is “het inventariseren, catalogiseren en archiveren, alsmede (het bevorderen van) de instandhouding c.q. de restauratie van de artistieke nalatenschap van wijlen de heer Franciscus Isidorus Hertoghs en al hetgeen daartoe als nuttig en nodig kan worden beschouwd”
De Stichting beoogt daarmee het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk maar is afhankelijk van giften en legaten.
Om dit fiscaal aantrekkelijk te maken streeft de stichting naar de ANBI-status of een equivalent daarvan.

De stichting wordt geheel door vrijwilligers gedreven.

 

Binnenkort zal op deze website meer informatie verschijnen over Frans Hertoghs en de Stichting Cultuurgoed Frans Hertoghs.

Wilt U nu al meer weten dan kunt U nu al wel contact met ons opnemen via het e-mailadres stichting@franshertoghs.nl of stichtingCFH@Gmail.com.

Wij willen graag ook met U in contact komen.

frans hertoghs